top of page

Wielerkalender 2018

Juridische informatie
Privacy statement

Wij zijn blij met uw bezoek aan onze website. Wij willen dat u zich veilig voelt wanneer u onze website gebruikt en hechten dan ook veel waarde aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens. Hieronder vindt u uitleg over de informatie die wij via onze website verzamelen en hoe deze informatie wordt gebruikt.

Gepubliceerd door

Bikeservice Lierop

Laan ten Boomen 1

5715 AA Lierop

T.  06 - 221 05 649
E. info@bikeservicelierop.nl

Gegevens die worden verzameld

Wij verzamelen anonieme gegevens om inzicht te krijgen in het gebruik van onze website. Middels onze contactformulieren verzamelen wij persoonlijke gegevens.

Toegang tot uw persoonlijke gegevens

Neem om uw persoonlijke gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen contact met ons op via info@bikeservicelierop.nl.

Bewaren van persoonlijke gegevens

De persoonlijke gegevens die u achterlaat via ons contactformulier worden gebruikt om contact met u op te nemen, daarna worden ze verwijderd.

Delen van gegevens

Wij delen uw (al dan niet geanonimiseerde) gegevens met:

  • Google Analytics: geanonimiseerde gegevens worden gedeeld voor het samenstellen van statistieken omtrent het gebruik van onze website.

Waar zijn uw gegevens opgeslagen?

Uw gegevens zijn opgeslagen op de servers van Wix.com.

Gebruik van cookies

Onze website maakt gebruik van de volgende cookies:

  • Diverse cookies van Google Analytics. Informatie die middels deze cookies wordt verzameld bevat geen persoonlijke gegevens.

  • Diverse functionele cookies van Wix.com die bij afsluiten van uw sessie automatisch vervallen. Deze cookies bevatten geen persoonlijke gegevens.

Consequentie niet verstrekken gegevens

Wij vragen uitsluitend om uw persoonlijke gegevens om contact met u op te kunnen nemen. Wanneer u daarvoor uw gegevens niet wilt verstrekken zijn wij niet in staat contact op te nemen. U kunt dan natuurlijk altijd contact met ons opnemen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Er wordt geen geautomatiseerde besluitvorming toegepast op basis van de door u aan ons verstrekte persoonlijke gegevens.

Intrekken van toestemming

U heeft altijd het recht om uw toestemming tot het verzamelen van persoonlijke gegevens in te trekken. U kunt ons daarvoor per e-mail een verzoek sturen via info@bikeservicelierop.nl.

Recht op bezwaar

U kunt bezwaar maken op het door ons verwerken van uw persoonlijke gegevens door middel van een e-mail bericht naar info@bikeservicelierop.nl.

Autoriteit persoonsgegevens

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, natuurlijk waarderen wij het wanneer u eerst contact met ons opneemt zodat wij het probleem voor u op kunnen lossen.

Copyright

Niets van deze website mag zonder schriftelijke toestemming van Bikeservice Lierop worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking. Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan info@bikeservicelierop.nl.

Disclaimer

Bij de samenstelling van de inhoud van deze website is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Toch bestaat de mogelijkheid dat informatie niet geheel correct is of dat deze na verloop van tijd veroudert. Bikeservice Lierop is dan ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van gebruik van informatie welke via deze website is verkregen.

Bikeservice Lierop behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze website op ieder gewenst moment naar eigen inzicht te wijzigen.

 

Deze pagina bevat links naar andere websites die geen eigendom zijn en niet onder de controle of goedkeuring vallen van Bikeservice Lierop. Deze sites worden enkel ter informatie vermeld. Bikeservice Lierop is niet verantwoordelijk voor de inhoud, meningen of adviezen op de betreffende sites of op andere links die vermeld worden op deze sites.

bottom of page